Palcem po mapie

Jeśli jesteś wzrokowcem i zamiast przebijać się przez dziesiątki wpisów, wolisz po prostu spojrzeć na mapę, przeciągnąc po niej palcem i zdecydować: „Tak, tu właśnie chcę jechać” – spójrz poniżej.

Czechy a Čechy

Republika Czeska, mimo iż niewielka, jest dość mocno zróżnicowana – ludzie inaczej mówią, inaczej jedzą, inaczej myślą w większości z regionów. Do tego biorąc pod uwagę różne kryteria, można ją dzielić na szereg sposobów. Zacznijmy od tego najbardziej podstawowego, czyli podziału na Czechy, Morawę i Śląsk.

To zresztą jeden z popularniejszych fałszywych przyjaciół. Polskie słowo Czechy nie oznacza tego samego co czeskie Čechy, co ładnie obrazuje poniższa mapka, zaczerpięta z Wikipedii. Polskie Czechy to po prostu cała Republika, czeskie Čechy to tylko jedna z historycznych części Republiki. To istotna różnica, zwłaszcza, kiedy macie do czynienia z Morawiakami!

 

Źródło: Wikipedia

Podział administracyjny Republiki Czeskiej

Czechy składają się z 14 krajów, czyli województw. Na mapce poniżej możecie zaobserwować nałożenie trzech regionów historycznych na dzisiejszy podział administracyjny. Co ciekawe, Praga jest osobnym województwem.

 

Źródło: Wikipedia

 

Jednak to, co interesuje nas najbardziej, to regiony turystyczne – o tych pisać będę najwięcej. Czechy są o tyle wspaniałym krajem, że jest tam niemal wszystko (oprócz morza) – zarówno ostrzejszy klimat górski (a gór mają pod dostatkiem!), jak i ten zdecydowanie cieplejszy, pozwalający winiarzom na uprawianie winorośli i produkowanie wina, a turystom – zażywania istnie południowych temperatur. Jest Praga, która zdecydowanie zasługuje na miano europejskiej stolicy ze swoim wielkomiejskim pośpiechem i tysiącami turystów, jest i Brno, które żyje w tempie nieco wolniejszym. Są również tysiące małych wioseczek, w których ludzie pracują, by żyć, a nie żyją, by pracować.

Regiony turystyczne to prawdopodobnie właśnie to, o czym będziecie czytać w przewodnikach, wybierając się do Czech. W taki sposób także będę grupować kategorie wpisów z propozycjami wypadów – każdy region otrzyma własną.

Interaktywna mapa Republiki

Do Republiki Czeskiej z większą lub mniejszą częstotliwością jeżdżę od 7 lat. Niemniej jednak nie poznałam pewnie jeszcze nawet jednej czwartej wszystkiego, co ma do zaoferowania. Poniżej znajdziecie zaznaczone miejsca, w których już byłam i o których coś napisałam, a które w mojej opinii warte są odwiedzenia.